const blobCursor = function() { const cursor = document.querySelector('#cursor-blob'); const link = document.querySelector('.link'); const setCursorPos = (e) => { let posX = e.pageX; let posY = e.pageY; cursor.style.top = posY - (cursor.offsetHeight/2) + 'px'; cursor.style.left = posX - (cursor.offsetWidth/2) + 'px'; } document.addEventListener('mousemove', setCursorPos); const setCursorHover = function() { cursor.style.transform = 'scale(2.5)'; } const removeCursorHover = function() { cursor.style.transform = ''; } link.addEventListener('mouseover', setCursorHover); link.addEventListener('mouseleave', removeCursorHover); } blobCursor();

Tantsuspordi ettevalmistusrühmad
(alates 5-ndast eluaastast)

Algõpetuse programmis lähenetakse mänguliselt standard- ja ladina-ameerika tantsude põhiliikumistele. Lisaks õpetatakse miksertantse, diskot ja tantsumänge. Arendatakse koordinatsiooni, rühti, muusikalist kuulmist ja rütmitaju.

Tantsulised tunnid toimuvad kaks korda nädalas kestvusega 45 minutit. Treeningriietus on vaba, jalanõudeks sobivad õhema tallaga kingad või võimlemissussid.

Tantsuspordi rühmad

Tantsuspordi rühmad on moodustatud vastavalt võistleva tantsija vanusele ja stardiklassile. Tantsukoolis on võimalik treenida E- , D-, C-, B-, A- ja S- klassi tantsijatel. Tantsuspordi programmi põhieesmärgiks on standard- ja ladina-ameerika tantsude tehnilise spetsiifika arendamine. Lisaks täiendame teadmisi spordipsühholoogia, eneseväljenduse, analüüsivõime ja tiimitöö vallas.

Tantsutunnid toimuvad 4 korda nädalas kestvusega 90 minutit.

Seltskonnatantsukursused täiskasvanutele, tudengitele ja kooliõpilastele

Seltskonnatantsukursus alustajatele on mõeldud neile, kes pole varem tantsimist õppinud, oodatud on päris algajad tantsuhuvilised. Kursuse jooksul omandatakse esmased oskused tantsupõrandal toimetulekuks.

Algkursusel, mis koosneb kaheksast 1,5- tunnisest treeningust, õpitakse selgeks aeglane valss, rumba, samba, aeglane foxtrott, quickstep, viini valss ja jive.

Seltskonnatantsu jätkukursus on mõeldud neile, kes on läbinud algkursuse kas meil või mõnes teises tantsukoolis. Jätkukursusel on rõhuasetus peamiselt algkursusel õpitu kordamisel ja läbitantsimisel, kavas on ka kaks päris uut tantsu- Cha-cha-cha ja tango.

Sellel kursusel soovitame osaleda tantsupaaridel, kes soovivad oma tantsuoskusele kindlustunnet juurde saada ning plaanivad tulevikus liituda harrastustantsijate grupiga.

Harrastustantsijate tunnid

Harrastustantsijate tundides õpime tantse süvendatult ja klubi liikmetel on võimalus võistelda ka harrastustantsijate võistlustel. Harrastusklubiga saavad liituda kõik, kellel on läbitud alg- ja jätkukursused kas meie juures või mujal.

Harrastustantsijate tunnid toimuvad aastaringselt ning grupiga on võimalik liituda igal ajal.

Pruutpaaridele mõeldud tantsukursus

Pruutpaari traditsiooniline pulmavalss võib nii mõnedki abiellujad murelikult ohkama panna. Meie juures on avatantsu võimalik õppida pruutpaaril individuaaltunnis või kaasates terve perekonna grupitundi.

Esinemised

Tantsukooli tantsijad on oskuslikud esinejad erinevatel sünnipäevadel, firmaüritustel või muudel koosviibimistel. Oleme paindlikud looma koreograafiat ja šhow-programme vastavalt soovidele ja vajadustele.

Scroll to Top

Võta ühendust